TŁUMACZENIA

Tłumacz przysięgły Marcin Szulc jest członkiem zawodowym Irlandzkiego Stowarzyszenia Tłumaczy Ustnych i Pisemnych (Irish Translators and Interpreters Association) oraz tłumaczem certyfikowanym

Marcin Szulc ma wieloletnie doświadczenie na rynku irlandzkim w wykonywaniu tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski.

Wykonujemy tłumaczenia pisemne różnego rodzaju dokumentów urzędowych, prawniczych, bankowych i wielu innych, takich jak akty urodzenia, akty małżeństwa, świadectwa, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia i tym podobne.

Nasze tłumaczenia są powszechnie akceptowane zarówno przez irlandzkie jak i polskie instytucje i urzędy, w tym przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej (Wydział Konsularny) w Dublinie.

Nasze tłumaczenia potwierdzamy odpowiednimi pieczęciami.

Przyjmujemy dokumenty do tłumaczenia w samym centrum Dublina, w pół drogi pomiędzy O’Connell Bridge i Konsulatem Rzeczypospolitej na Eden Quay.

 

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe (tłumaczenia certyfikowane) następujących dokumentów:

 • akt urodzenia
 • akt ślubu
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia
 • zaświadczenie o zniżkach ubezpieczeniowych
 • świadectwo szkolne
 • świadectwo dojrzałości
 • dyplom ukończenia studiów
 • suplement do dyplomu ukończenia studiów
 • świadectwo pracy
 • świadectwo ukończenia kursu
 • zaświadczenie o kwalifikacjach
 • zaświadczenie lekarskie
 • wynik badań lekarskich
 • opinia lekarska
 • dokumenty sądowe

…i inne, których nie damy rady wymienić na naszej stronie.