Cennik

Nasze ceny są jasne, przejrzyste i stałe.

Type A

45
 • Akt urodzenia (pełny lub skrócony)
 • Akt małżeństwa (pełny lub skrócony)
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu motoryzacyjnym
 • Nowe świadectwo dojrzałości
 • Dyplom studiów

Type B

67
50
 • Świadectwo szkolne
 • Świadectwo maturalne (stare)
 • Świadectwo ukończenia kursu
 • Zaświadczenia o kwalifikacjach (różne uprawnienia elektryczne itp.)
 • Świadectwo pracy
Popular